‘Kanserde tanıların yüzde 95’i başladığı organda ilerledikten sonra teşhis ediliyor’

‘Kanserde tanıların yüzde 95’i başladığı organda ilerledikten sonra teşhis ediliyor’

Dr. Emel Canbay, çağın vebası olarak görülen kanser hastalıklarında bütün çabalara rağmen, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hali hazırda kanser olgularının yüzde 95’i başladığı organda ilerledikten sonra tanı konduğunu söyledi.

Tüm Dünyada ve Türkiye’de de kanserin sık görülen hastalıkların başında ve sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını söyleyen Dr. Emel Canbay, kalp ve dolaşım bozukluğuna bağlı ölümlerden sonra ikinci sıklıkla ölüme sebep olduğunu açıkladı. Türkiye’de kolorektal (barsak) kanserlerinin kadın ve erkeklerde üçüncü sıklıkla, yumurtalık (over) ve rahim (uterus) gibi kadın genital kanserler beşinci sıklıkla, mide kanseri ise erkeklerde dördüncü sıklıkta, kadınlarda ise altıncı sıklıkla görülen kanser türleri olduğunu belirten Canbay, “Ülkemizde Avrupa ülkelerine göre daha az oranda görülmekle birlikte son yıllarda görülme oranları da modern yaşam tarzına bağlı olarak artış göstermektedir ve barsak kanserleri yüzde 8 oranında, mide kanserleri ise yüzde 4, yumurtalık kanseri yüzde 4 oranında görülmektedir. Kanser tanısının önemi ülkemizde de çok iyi belirlenmiş ve bu hastalıklarda erken tarama yöntemleri uygulanmaktadır. Bütün çabalara rağmen, ülkemizde de hali hazırda tanı alan kanser olgularının yüzde 95’i başladığı organda ilerledikten sonra belirti vermekte ve tanı anında ileri evrede olgulardır” dedi.

Hastalıklarda tedavi metotlarının da değiştiğini vurgulayan Dr. Emel Canbay, uygulanan kemoterapi ilaçları, uygulama yolları (karın içine direkt ilaç uygulamaları) ve uygulama şekilleri (ameliyat masasında ısıtılmış kemoterapi) olarak üç ana başlıkta toplanabileceğini bildirdi.

Uygulanan tedavilerden; kolorektal kanser hastaları, mide kanseri hastaları, over (yumurtalık) kanseri hastaları, periton mezotelyoması hastaları ve primeri periton denilen karın zarı kanseri ve psödomiksoma peritonei olan hastaların fayda gördüklerini belirten Canbay, bu konuda tedaviyi; özelleşmiş cerrahlar, ürologlar, vasküler cerrahlar, kadın doğumcular, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, yoğun bakım ekibi, anestezi ve gastroenterologlardan oluşan bir ekip ile yapıldığını kaydetti.

Sıcak kemoterapi bilgilendirme toplantısı

Sıcak kemoterapi olarak bilinen özelleşmiş cerrahi ve ısıtılmış karın içine kemoterapi uygulamaları hakkında bir toplantı düzenlediklerini aktaran Dr. Emel Canbay, “İlkini 11 Mart 2017 tarihinde Türkiye-Japonya-İsrail-Yunanistan Periton Kanser Merkezleri tarafından multidisipliner bir yaklaşımla düzenleyeceğiz. Cerrahi dalların, medikal onkologların ve gastroenterologların katılımı ile Acıbadem Taksim Hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türk hekimlerini özellikle de kanser cerrahisi yapan cerrahları, kadın doğumcuları, vasküler cerrahları ve ürologları ve medikal onkologları ve en önemlisi hasta ile ilk tanı anında buluşan gastroenterologları ve dahiliye uzmanlarını bilgilendirmek ve uygulamaların doğru temeller ile yayılması amaçlanıyor” şeklinde konuştu.

Canbay, düzenledikleri toplantı ile uygulamaların standardize edilmesi ve Türkiye’de de uygulamalar ile tedavi edilebilen hasta sayısını arttırılmasının ve İstanbul’daki merkezin çevre ülke hastalarına da uluslararası standartta hizmet verdiğinin bildirilmesini amaçlandığını da belitti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir